dinsdag 18 augustus 2009

Ngô Triều

Chế độ Ngô Đình Diệm còn được hay bị gọi là Ngô Triều. Bạn nào hiếu kỳ muốn biết tại sao thì xin mời bạn đọc cuốn Những Ngày Chưa Quên, 1954-1963 của Đoàn Thêm, do nhà xuất bản Xuân Thu tái bản tại hải ngoại năm 1989. Đoàn Thêm là một viên chức cao cấp làm việc trong Dinh Độc Lập thời ông Diệm và cũng là một nhà văn hóa thích làm thơ và nghiên cứu về mỹ thuật. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói rằng ông là một nhân chứng không đáng tin. Hình như ông năm nay còn sống ở Texas thì phải.