zondag 26 juli 2009

Chứng từ của một học giả từng sống thời Ngô Đình Diệm

Vũ Tài Lục nói về tệ trạng kỳ thị tôn giáo dưới chế độ Ngô Đình Diệm.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten