maandag 27 juli 2009

Chuyện Bên Lề

Sử gia Nguyễn Khắc Ngữ viết về Trung Tướng Đỗ Cao Trí và ba ngàn con bò trong tác phẩm Những Ngày Cuối Cùng Của Việt Nam Cộng Hòa.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten