donderdag 23 juli 2009

Phép Lạ Chính Trị Tại Miền Nam ...

Tín đồ Công Giáo tại Miền Nam Việt Nam chỉ chiếm khoảng 10 % trong dân số mà thôi. Nhưng trong cuộc bầu cử năm 1967, chẳng những một tín đồ Công Giáo tân tòng là Nguyễn Văn Thiệu được bầu (?) lên làm Tổng Thống, mà lại còn có đến 50 % của tổng số ghế trong Thượng Viện - cơ quan lập pháp tối cao của Miền Nam - rơi vào tay tín đồ của tôn giáo nói trên. Phải chăng một phép lạ đã xãy ra trên chính trường Miền Nam Việt Nam?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten